• Obchodní podmínky


  I. Předmět díla a objednávka
  • Předmětem díla je zhotovení fotografií fotografem (dále jen zhotovitel) pro zákazníka na základě jeho objednávky, a to jednak ve formě balíčku retušovaných a upravovaných fotografií v elektronické podobně (internetové úložiště).
  • Smlouva může být uzavřena na základě objednávky učiněné způsobem uvedeným níže. Na základě této objednávky společně projednáme detaily a možné termíny fotografování a jeho cenu. Smlouva je vždy uzavřena až v okamžiku, kdy Vám e-mailem Vaši objednávku výslovně potvrdím spolu s uvedením výsledného dohodnutého termínu fotografování a jeho ceny.
  • Vyhrazuji si právo Vaši objednávku odmítnout, a to zejména pokud je objednávka neurčitá, neúplná, požaduje služby, které nejsou součástí nabídky, nebo pokud odporuje mým zásadám, obecným etickým pravidlům nebo právním předpisům.
  • Odesláním nebo jiným zadáním objednávky potvrzujete, že jste byl/a seznámen/a s těmito obchodními podmínkami, souhlasíte s nimi a přijímáte je bez výhrad.
  • Objednávku je možno učinit telefonicky, mailem nebo zprávou přes FB.
  • Termín realizace objednávky závisí na naplněnosti kapacity zhotovitele, objemu požadovaného díla a v případě díla v exteriéru také na vlivu počasí, které může být důvodem pro posun fotografování na jiný volný termín.
  • Dohodnutý termín je nutno přesně dodržovat, dřívější příchod zákazníka není žádoucí, pozdní příchod o více než půl hodiny, bez předchozí omluvy může být důvodem ke zrušení objednávky.
  • Výčet a cena fotografií jsou domlouvány individuálně. Hradí se záloha ve výši 50%, doplatek je splatný v den focení.
  • V případě vzniklých komplikací, kvůli kterým nebude možno rezervovaný termín dodržet, Vám velmi ráda v rámci svých možností vyjdu vstříc, ať je to z důvodu nemoci či nevhodného počasí či z jiných důvodů, kdy na Vás nelze spravedlivě požadovat, abyste termín dodržel/a. V takovém případě se dohodneme na náhradním termínu. Byla-li však dohodnuta účast vizážisty, stylisty, asistenta nebo jiných osob, jste povinen/povinna jejich náklady v plné výši uhradit, a to v případě, kdy z jakéhokoli důvodu zrušíte účast na fotografování v dohodnutém termínu později než 48 hodin před jeho konáním. V případě zrušení termínu ateliérového fotografování z jakéhokoli důvodu později než 48 hodin před fotografováním jste povinen/povinna nahradit náklady za pronájem ateliéru, a to ve výši 350 Kč za jednu hodinu.
  • V případě nemožnosti dodržení rezervovaného termínu z mé strany (např. z důvodu nemoci nebo z jiných důvodů, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby byl z mé strany termín dodržen) nemáte nárok požadovat náhradu škody nebo jakékoli jiné plnění. Pokud by se stalo, že termín nedodržím z jiných než výše uvedených důvodů, poskytnu Vám jednorázovou slevu na fotografování v dohodnutém náhradním termínu ve výši 25% z ceny díla.
  • Rezervační záloha je nevratná! Rezervováním Vašeho termínu odmítám další klienty a přicházím tak o zakázky. Pokud za sebe na Váš termín najdete "náhradníky", pak je možnost vrácení zálohy.
  • Při focení v placených místech (dle Vašeho přání) jako jsou zahrady, parky, hrady a zámky, botanická zahrada, apod. vstupné si hradíte sami. Parkovné je taktéž ve Vaší režii. Pro bližší info napište prosím konkrétní poptávku. Děkuji.
  • Cestovné po Praze zdarma, jinak dle domluvy.
  • Služba vizážistky je splatná v den focení, hradíte sami.
  • Fotografie vybrané nad rámec balíčku jsou placeny samostatně předem.
  • Fotografie vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení v počtu dostatečně charakterizujícím vybraný balíček zákazníkem. Náhledy lze poskytnout dle domluvy.
  • Hotové fotografie jsou zasílány formou nahrání s heslem na internetové úložiště, kde si můžete fotografie stáhnout.
  • Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele náhledy dále kdekoli zveřejňovat a ani je jakkoliv upravovat (např. odstraněním loga). Jsou stále ve vlastnictví autora.
  • Poukaz na fotografování platí 6 měsíců, po vzájemné dohodě lze prodloužit. Termíny focení při použití dárkového poukazu mohu posunout při nemoci, či z jiných pracovních nebo osobních důvodů.
  • Máte-li jakékoli dotazy, není-li Vám něco jasné, je nezbytné vše řešit před samotným focením.
  • Na všechny fotografie se vztahuje autorský zákon. Není možné fotografie používat ke komerčním účelům a nebo je poskytovat třetím stranám bez písemného souhlasu. 
  • Nejste oprávněn/a do fotografií jakýmkoli způsobem zasahovat. Takový zásah se považuje za porušení mých autorských práv dle autorského zákona se všemi zákonnými důsledky.
  II. Další podmínky a reklamace
  • Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování a optimální záběry je řádná spolupráce osob zákazníka a dodržování pokynů zhotovitele při pořizování fotografií.
  • Nevhodné chování nebo urážlivé jednání osob zákazníka může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny.
  • Doba dodání fotografií je 3 – 4 týdny od fotografování, dle vytíženosti a sezóny.
  • Vyhrazuji si právo při nečekaných událostech ev. nemoci, dovolené tuto dobu prodloužit.
  • Všechny odevzdané fotografie jsou upravované (retušované). 
  • Nepřirozené, velké zásahy a retuše fotografií neprovádím. Úpravou se myslí retuše pleti, opravy pozadí, barevné korekce apod., nejedná se o výměny pozadí a náročné úpravy.
  • Portrétní fotografie mohou obsahovat výraznější úpravy – zjemnění vrásek, hlubší retuš pleti, ořez, kontrast, jas apod. Případné lehké úpravy proporcí je možno provést jen na žádost klienta a to za příplatek dle ceníku.
  • Reportážní a skupinové fotografie nejsou výrazně retušovány a obsahují jen základní úpravu.
  • V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv foto nebo video záznam z práce fotografa.
  • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií. Pro vylepšení vzhledu je k dispozici profesionální vizážistka.
  • Fotografie jsou subjektivním a kreativním vnímáním fotografa a jeho vlastnímu způsobu úpravy fotografií (barva, kontrast atd.). Finální výběr snímků je výběrem fotografa.
  • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky!
  • Úprava make-upu je možná před fotografováním nebo v jeho průběhu.
  • V případě nadstandardních přání (úprava zubů, zeštíhlení, odstranění tetování/samolepek, úpravy trčících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročnějších retuší) je účtován příplatek 200,-Kč za každou fotografii.
  • Reklamace tištěných fotografií ( svatební fotografie) je možná jen na základě viditelné tiskové chyby, jako jsou škrábance, šmouhy, pruhy apod., případně při viditelné hrubé neostrosti. Nelze reklamovat barevnost, tmavost či světlost tištěné fotografie.
  • Snímky RAW uchovávám 1 měsíc po převzetí hotové zakázky, samotné hotové zakázky uchovávám max. 3 měsíce. Zálohujte si tedy Vaše fotografie včas. 
  • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI!
  • Na všechny fotografie pořízené zhotovitelem se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb.
  • Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia pro marketingové účely. 

  Obchodní podmínky svatby 2019:
  • Při plánování časového harmonogramu svatby je třeba počítat s faktem, že na focení svatebních portrétů by bylo vhodné nechat alespoň 1,0 hodinu čistého času. Čas, kdy je vhodné fotit portrétní fotografie je relativní. Nejraději fotím v podvečer, kdy je krásné světlo. Samozřejmě vše záleží od ročních období, kdy se světelné podmínky mění. Nejnevhodnější na focení je polední slunce, kdy je třeba vyhledávat stinná místa a při plánování lokality je třeba tuto informaci zohlednit. Na celodenní svatby je možnost vzít asistentku, či druhou fotografku, vše dle domluvy. Asistent mi pomáhá se vším potřebným, takže je pro mě celá svatba mnohem jednodušší.
  • Fotografie ze svatby vybírám podle vlastního uvážení a předávám spolu s fotografiemi portrétů přes internetové úložiště. Počet svatebních fotografií je orientační a záleží na typu a velikosti svatby. Upravování portrétových fotografií nad rámec balíčku je v hodnotě 150 Kč/ks.
  • Svatebním párům nabízím možnost předsvatebních focení, tzv. rande, přičemž mohou vzniknout fotografie vhodné např. i na svatební oznámení. 
  • V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. 
  Důležité informace:
  • V případě zájmu o mé fotografické služby je schůzka se snoubenci před svatbou je samozřejmostí. Mimo Prahu či větší vzdálenosti je možnost komunikace přes telefon a nebo e-mail/Messenger. Fotograf je totiž jeden z mála svatebních dodavatelů, který prožívá celý den v těsné blízkosti novomanželů. Ze zkušenosti mám ověřené, že s klienty, se kterými se potkám před svatbou, je fotografování během svatby jednodušší a příjemnější a výsledné fotografie jsou mnohdy upřímnější.
  • Balíček se vztahuje na fotografování svateb. Pro závaznou rezervaci je třeba složit zálohu minimálně ve výši 50% z ceny Vámi vybraného balíčku. Až po složení zálohy bude termín pro vás rezervován. Záloha je použita na úhradu za fotografické služby. Následně doplatíte zbývající částTermín rezervuji až po připsání zálohy na účet. Platbu za focení vybírám v hotovosti a na místě v den focení. 
  • Rezervační záloha je nevratná! Rezervováním Vašeho termínu odmítám další klienty a přicházím tak o zakázky. Pokud za sebe na Váš termín najdete "náhradníky"(jiné snoubence), pak je možnost vrácení zálohy.
  • Pokud si budete chtít připlatit více zpracovaných fotografií, než- li obsahuje foto balíček, připlatíte si cenou za kus zpracované fotografie. Na zpracování fotografií si vymezuji 60 dní od svatebního fotografování, dle náročnosti a úprav fotografií. Je nutné připočítat k ceně balíčků i dopravné, které od 1.1. 2019 činní 5 Kč/kilometr.
  • Každá další započatá hodina nad rámec vybraného balíčku 1000 Kč.
  • Při focení v placených místech zahrady, parky není součástí ceny za fotobalíček vstupné nebo jiné poplatky za fotografa a asistentku.
  • U míst, kde není aktuálně jiná možnost parkování než placené parkování, bude parkování připočítáno k ceně.
  • Nenabízím tisk, fotoknihy apod.. Máte možnost vypálení na DVD a nebo USB za příplatek- individuálně dle domluvy.
  • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI!
  • Výsledné fotografie jsou dokumentací Vašeho svatebního dne odpovídající místu konání, které jste si vybrali, a aktuálním podmínkám na daném místě (ať už se jedná o přípravy, focení novomanželů nebo hostinu aj.).
  • Fotografie jsou subjektivním a kreativním vnímáním fotografa a jeho vlastnímu způsobu úpravy fotografií (barva, kontrast atd.).
  • Finální výběr snímků je výběrem fotografa. Fotograf neručí za počet výsledných upravených fotografií v případě, že dojde k výraznému omezení možností focení ze strany klienta (čas na focení, pózování novomanželů/klientů apod.) nebo nepředvídaných podmínek (počasí apod.). V takových případech klient nemá nárok na snížení ceny za objednanou službu.
  • Na všechny mé fotografie se vztahuje autorský zákon. Není možné fotografie používat ke komerčním účelům a nebo je poskytovat třetím stranám bez mého písemného souhlasu.
  • Dodání fotografií 4 – 8týdnů.

  Další ustanovení
  • V případě, že v průběhu fotografování způsobíte Vy nebo osoby či zvířata Vámi přivedené jakoukoli škodu na mém i pronajatém technickém vybavení, jste povinni takovou škodu v plné výši nahradit.
  • V případě, že jste spotřebitelem a smlouva o dílo je mezi námi uzavřena výhradně použitím prostředků komunikace na dálku, jste oprávněn/a od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud je již v této lhůtě započato plnění, jste povinen/povinna mi uhradit příslušnou poměrnou část sjednané ceny za dílo. Nejste však s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku oprávněn/a odstoupit od smlouvy v případě, kdy již dílo pro Vaši osobu nebo podle Vašeho přání bylo upraveno. 
  • V případě, že jste spotřebitelem a jakákoli smlouva mezi námi byla uzavřena výhradně použitím prostředků komunikace na dálku, jsem povinna v souladu se zákonnými požadavky uvést následující informace:
  • námi uzavřená smlouva (pokud není uzavřena výslovná písemná smlouva) je archivována v elektronické podobě a není přístupná,
  • smlouva je uzavírána postupem uvedeným v těchto obchodních podmínkách,
  • smlouva je uzavírána v českém jazyce,
  • pokud zjistíte, že při podání Vaší objednávky nebo v průběhu sjednávání smlouvy vznikla chyba, jste oprávněni na tuto chybu upozornit a ve vzájemné součinnosti tuto chybu bezodkladně napravíme,
  • nejsem ve vztahu k Vám vázána žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku,
  • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Vyhrazuji si právo tyto obchodní podmínky kdykoli měnit či doplňovat. Takové změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním na mých webových stránkách. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak se náš vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena Vaše práva jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Tyto obchodní podmínky platí od 1. ledna 2019

  Ujednání o mlčenlivosti
  Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Odesláním formuláře udělujete výslovný souhlas Soňa Šerá - Foto La Sonrisa, dále jen „Správce“, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala vaše osobní údaje, které jsou ve formuláři uvedeny, a to za účelem zpracování poptávky či objednávky.

  Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možné zpracování poptávky a objednávky. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

  Máte právo požadovat poskytnutí informací, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Správce bude zpracovávat tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, elektronické snímky.

  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu info@sonrisa.cz


  Copyright ©Soňa Šerá - Foto La Sonrisa

  Veškeré fotografie jsou plným autorským vlastnictvím ©Soňa Šerá - Foto La Sonrisa a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Proto s nimi není možná jakákoliv manipulace. Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií – zejména pak kopírování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování. Bez mého souhlasu jako autora je zakázáno zaslané náhledy fotografií zveřejňovat nebo upravovat (např. odstraňovat vodoznak). V případě porušení práv budu postupovat dle autorského zákona.


  Aktuality / Novinky

  Zde najdete různé akce, které pro Vás připravuji, slevy, soutěže apod.

  ZDE

  Kde fotím?

  Fotím převážně v Praze,
  ale nemám problém dojet
  kamkoli po ČR.

  Napište mi,

  chcete-li se mě na něco zeptat nebo třeba navázat zajímavou spolupráci.
  Díky a těším se!
  info@sonrisa.cz

  Můžete mi zavolat?

  Volejte prosím nejlépe mezi 9 - 18h.
  Pokud vám to hned nezvednu, nezoufejte.
  Buď to zkuste znovu,
  nebo napište SMS či e-mail.

  +420 704 346 601


  Kolik tak stojí to focení?

  CENÍK ZDE
  Pokud vám nevyhovuje žádný z "balíčků", rádi byste fotografií méně nebo více, potřebujete nafotit produkty, křtiny či firemní profilovky... Napište mi svou představu a domluvíme se.