• Klárka  Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.
  (William Shakespeare)
  K l á r k a → © Foto La Sonrisa → www.sonrisa.cz → info@sonrisa.cz


 • ...chcete-li se mě na něco zeptat nebo třeba navázat zajímavou spolupráci.
  Díky a těším se!
  info@sonrisa.cz  Děkuji za Vaši návštěvu i čas, který mi zde věnujete.