KlárkaVnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.
(William Shakespeare)
K l á r k a → © Foto La Sonrisa → www.sonrisa.cz → info@sonrisa.cz