Dominqqe


"Vaše přesvědčení jsou vaše okna do světa. Vyčistěte je občas, nebo se světlo zvenčí nedostane dovnitř."
(Alan Alda)