Zuzka


Pamatuj, že štěstí je způsob cesty - nikoli cíl.

< >