Alex


"Děti jsou kotvy, které drží matčin život." 
(Sofokles)


< >